Close

VFX Breakdown

80s Mercedes Vfx Breakdown

CGI VFX Breakdown HD: “80s Mercedes Vfx Breakdown” by Reactiv

Bí ẩn sau những bối cảnh hùng tráng, ấn tượng mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim bom tấn của Điện ảnh Hollywwod nói riêng và thế giới nói chung, đều là sản phẩm phôi thai từ máy tính dưới sự hỗ trợ đắc lực của các ứng dụng